فهرست بستن

نمونه سوالات

آزمون آنلاین شبیه سازی شده نهایی زبان انگلیسی پایه دوازدهم

برگزار کننده:استان سیستان و بلوچستان_شهرستان سراوان

📧 ❌برای شرکت حداکثری دانش آموزان در آزمون نیاز به حساب کاربری نیست.

📚 لینک آزمون از ساعت ۱۸ تا ساعت ۲۴ روز پنج شنبه ۱۴۰۰/۲/۹ فعال میباشد.

لینک آزمون:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSftWMxiBCO91VThVqRFl3vFa5GmtZ5Oo0v9PnZEIhXiigQqqQ/viewform?usp=sf_link